കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സഫീറിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു.

കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സഫീറിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു.

13
0
SHARE

പാലക്കാട് : മണ്ണാര്‍ക്കാട് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സഫീറിന്‍റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടെത്തിയത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY