ഹജ്ജ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരംഭമായി.

ഹജ്ജ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരംഭമായി.

199
0
SHARE

ജിദ്ദ : ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആരംഭമായി. ചുണ്ടില്‍ തല്‍ബിയത്ത് മന്ത്രവുമായി ഹാജിമാര്‍ തര്‍വിയത്തിന്റെ ദിനമായ ഇന്ന് മിനയില്‍ കഴിച്ച് കൂട്ടും.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY