പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശൂരനാട് രവി അന്തരിച്ചു.

പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശൂരനാട് രവി അന്തരിച്ചു.

117
0
SHARE

കൊല്ലം: പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശൂരനാട് രവി (75) അന്തരിച്ചു. സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവനക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12ന് ശൂരനാട് ഇഞ്ചക്കാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ഓണപ്പന്ത്, കിളിപ്പാട്ടുകൾ, ഭാഗ്യത്തിലേക്കുളള വഴി, പൊങ്കൽപ്പാട്ട്, അക്ഷരമുത്ത്എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ തമിഴിൽ നിന്ന് നാടോടിക്കഥകളും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1989-ൽ അരിയുണ്ട എന്ന കൃതിക്ക് ബാലസാഹിത്യത്തിനുളള എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി. നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1943-ൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശൂരനാട്ടുളള ഇഞ്ചക്കാട്ടെഇടയില വീട്ടിൽ പരമുപിള്ളയുടെയുംഭവാനി അമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY