കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു പോലീസുകാർക്ക്.

കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു പോലീസുകാർക്ക്.

176
0
SHARE

തോട്ടട കിഴുന്നയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്. പോലിസ് പഠന ക്യാമ്പിനിടെ യാണ് സംഭവം. 30 ലെറെ പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY