മലയാളമാധ്യമം’ വാർത്തകൾ ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ ‘അല്ലോ’ മാർഗവും അയക്കാം.

മലയാളമാധ്യമം’ വാർത്തകൾ ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ ‘അല്ലോ’ മാർഗവും അയക്കാം.

1166
0
SHARE

കണ്ണൂർ : ‘മലയാളമാധ്യമം’ വാർത്തകൾ ഇനി മുതൽ ഗൂഗിൾ ‘അല്ലോ’ മാർഗവും അയക്കാം. വാട്സാപ്പിനെ വെല്ലുന്ന പുതിയ ചാറ്റ് അപ്പ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇനി മുതൽ വായനക്കാർക്ക് ഗൂഗിൾ ‘അല്ലോ’ മാർഗം വാർത്തകൾ, ഫോട്ടോകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ അയക്കാം. അത് ‘മലയാളമാധ്യമം’ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
അല്ലോ നമ്പർ : +91 8111988877

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY